home fotogallerij
   
   
   

Over het Bedrijvencentrum Itterbeek Duffel

 

Geschiedenis

 
 

Begin jaren '90 stelde de gemeente Duffel IGEMO aan om de eerste fase van de ontwikkeling van de KMO-zone Itterbeek op zich te nemen. Het bedrijventerrein moest ruimte bieden voor kleine- en middelgrote ondernemingen. Eind jaren ’90 werd de tweede fase van de KMO-zone aangevat.

De volledige zone is ontwikkeld als een duurzaam bedrijventerrein. Naast de kwalitatieve uitvoering van het project gaat ook veel aandacht naar de maatschappelijke meerwaarde: de belangen van álle betrokkenen worden steeds in het oog gehouden, zowel gemeente als ondernemers, werknemers als omwonenden.

Begin 2000 bouwde het bedrijf Orlians een productiehal met inpandige kantoren op de bedrijvenzone en vestigde er zijn activiteiten. In 2008 bouwde het bedrijf zijn activiteiten af en stelde het gebouw te koop.

IGEMO stelde bij de uitgifte van de terreinen reeds vast dat er ook een vraag was naar kantoren en ateliers met een kleine oppervlakte of voor tijdelijk gebruik. Het beschikbaar komen van het bedrijfsgebouw van Orlians was een opportuniteit om een antwoord te bieden op deze vraag. In 2009 besliste IGEMO beslist het gebouw van de firma Orlians over te kopen en om te vormen tot een bedrijvencentrum. Vlaams Minister-president Kris Peeters opende het gebouw plechtig op 13 januari 2012.

In het bedrijvencentrum kunnen startende of groeiende ondernemingen terecht voor de huur of aankoop van een kantoor of atelier. De kantoren en ateliers zijn volledig ingericht, dus klaar voor onmiddellijke ingebruikname.

 
 

Duurzaamheid

 

In Bedrijvencentrum Itterbeek vertoeft u in een groene en duurzame omgeving, waar het aangenaam werken is. Meer groen in de werkomgeving verhoogt immers de leefkwaliteit.

IGEMO zet zich op verschillende vlakken in om ruimte voor het ondernemen te creëren in onze regio. Door intensief samen te werken met de lokale besturen, het Vlaams Agentschap Ondernemen, de provincie Antwerpen, de Kamer van Koophandel en Resoc Mechelen behartigt IGEMO de economische belangen van onze regio en streeft naar een verdere economische ontwikkeling.

IGEMO draagt actief bij tot het realiseren van een divers én duurzaam aanbod voor ondernemers door:

  • de ontwikkeling van greenfields;
  • de reconversie van brownfields;
  • revitalisatie van oudere bedrijventerreinen;
  • het op de markt brengen van niet-benutte percelen;
  • het zorgen voor bedrijfshuisvesting.
De realisatie van CO2-neutrale bedrijventerreinen is daarbij steeds een uitgangspunt.
 
     
     
 
fotogalerij meer info meer info stand werken ligging project aanbod